Максим Бугрій науковий співробітник Міжнародного центру оборони і безпеки (Естонія)

Україна покращила позицію у рейтингові Світового банку Doing Business

23 Жовтня 2012, 02:25

Нова доповідь Групи Світового банку Doing Business 2013 відвела Україні 137 місце серед 185 досліджуваних економік за параметрами, які відстежують рамкові умови для діяльності малого та середнього підприємництва.

Порівняно з минулим роком позиція України зросла на 15 місць.

У дослідженні Світового банку зазначається, що Україна спростила процес створення підприємств, прибравши мінімальну вимогу до обсягу капіталу для реєстрації компанії, а також вимогу мати нотаріально завірені документи засновників. Також була спрощена процедура оподаткування шляхом електронної звітності для середніх та великих підприємств.

Водночас рейтинг не досліджує детально умов функціонування малих та середніх підприємств, загальна кількість яких в Україні  має тенденцію до скорочення після прийняття Податкового кодексу, не фіксується й специфічне для України втручання у діяльність бізнесу силовиків, про яке неодноразово зазначали представники влади та бізнесу.

Україна поступається у рейтингу більшості постадянських країн, випереджаючи лише Таджикистан (141) та Узбекистан (154). Для порівняння: Грузія, яку автори дослідження називають лідером серед реформ для поліпшення діяльності бізнесу, посідає 9 позицію у рейтингу.

"Дослідження «Ведення бізнесу 2013: розумніші правила для малих та середніх підприємств» виявило, що місцеві підприємці в Україні все ще стикаються з викликами. Україна потрапила до 20% країн, розміщених в нижній частині рейтингу за п’ятьма з десятьох показниками, які використовувались для складання звіту. Зокрема, вдосконалення потрібне у сфері дозволів на будівництво, реєстрації власності та оголошенні банкрутства. Тим не менше в Україні в останні роки спостерігається і деяке поліпшення – Україна полегшила процедуру започаткування нового бізнесу прибравши вимоги щодо мінімального стартового капіталу для реєстрації компанії, а також скасувала вимогу про наявність нотаріально завірених установчих документів. Через введення електронної системи подання заявок та оплати середнім та великим підприємствам стало легше платити податки. Україна забезпечила пришвидшення передачі майна завдяки введенню ефективного терміну для обробки заявок про передачу в земельному кадастрі в Києві", – зазначає Теа Трамбич, фахівець з розвитку приватного сектора Світового банку.