Рада прийняла антикорупційний закон

7 Квітня 2011, 20:56

За прийняття цього закону проголосували 277 депутатів.

В ході голосування депутати відкоригували статті №1, №11, №12 та прикінцеві положення.

Крім того, Рада дала протокольне доручення профільному комітету і юридичному управлінню здійснити юридичне редагування закону з урахуванням прийнятих змін.

Також було прийняте рішення при підготовці до підписання документу розділити прийнятий закон на два: "Про засади запобігання і протидії корупції" та "Про внесення змін до законів України".

Ухвалений закон більш чітко визначає коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Так, до числа таких суб’єктів додатково включені Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени Центральної виборчої комісії. Таким чином, до кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення закон відносить Президента України, Голову Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, Прем`єр-міністра України, Першого віце-прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністрів України, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голову Національного банку України, Голову Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад тощо.

Закон також установлює обмеження (використання службового становища, одержання дарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю) для посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

У законі передбачається обов’язок ужиття особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Така особа зобов’язується повідомити безпосереднього керівника (у разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки такої особи, про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх посадових обов`язків.

Закон чітко визначає поняття "близькі особи". Так до близьких осіб відносяться -подружжя, діти, батьки, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки, усиновлючвачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Також дано визначення "члени сім’ї" — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. При заповненні декларації суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення члени сім’ї мають бути внесені до неї.

Закон також встановлює зразок бланка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. У цьому бланку передбачено подання відомостей про закордонне майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Крім того, закон захищає гарантоване Основним Законом держави право на свободу зайняття підприємницькою діяльністю і виключає фізичних осіб – підприємців із числа тих, хто може бути притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення. Закон також конкретизує умови, коли на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах можуть поширюватись обмеження, встановлені антикорупційним законодавством.

У Законі передбачається, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатні майно та послуги. Даним законопроектом чітко визначено правовий режим дарунка (пожертви). Крім того, передбачено вичерпний перелік випадків, коли отримання дарунка забороняється. Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати.

Даним законом установлюються обмеження мати у безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв`язку з виконанням повноважень близьким особам.

Законом передбачається пряма заборона відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.

Законом передбачається ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, – єдиної бази даних, в якій зосереджуватимуться відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Закон вступає в силу 1 липня 2011 року, крім положення, що стосується декларування витрат, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, законопроект № 7487 був поданий до Ради президентом Віктором Януковичем і прийнятий у другому читанні 15 березня.

Прийняти документ у цілому завадила дискусія депутатів навколо трьох статей: ст. 1 ("Визначення термінів "), ст. 11 ("Спеціальна перевірка осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави") і ст. 12 ("Фінансовий контроль"), а також обговорення перехідних положень законопроекту.

У першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні"парламент ухвалив 23 грудня 2010 року.

Відзначимо, що 4 квітня, під час засідання погоджувальної ради, представники фракцій більшості висловлювали впевненість у тому, що в цілому проект закону буде прийнятий 7 квітня.

21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів.