Опитування: українці вважають державу найбільшим порушником своїх прав у сфері освіти

21 Липня 2013, 12:48

В той же час, з-поміж прав учнів найчастіше порушується право на безкоштовну освіту: 84% батьків вказали, що мали досвід поширення платних послуг та вимоги благодійних внесків; 40% розповіли, що від них незаконно вимагали оплату за навчання в державних і комунальних навчальних закладах.

Друге місце за поширеністю займають порушення соціальних прав і гарантій: неналежний рівень харчування (54% батьків) і медичного обслуговування (64%), жорстоке поводження з учнями в межах школи (21%). Порушення права на якісну освіту батьки вбачають у тому, що в школах не вистачає кваліфікованих вчителів (38%).

Саме право на освіту порушується не так часто. Лише 12% опитаних батьків стикалися з випадками незаконної відмови у зарахуванні дитини до школи і 27% – з перевіркою знань на вступній співбесіді.

На відміну від учнів, головним порушенням прав студентів є порушення права на якісну освіту: невідповідність послуг наявним стандартам (62%), невиконання нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення вузів (60%), формальне здійснення практичної підготовки (52%).

Серед порушень соціальних прав і гарантій студентів найактуальніше – нестача місць у гуртожитках (51%). З порушенням права на безкоштовну освіту стикалися 34% опитаних. У них незаконно вимагали оплату за навчання в державних і комунальних закладах.

Порушенням своїх прав студенти вважають також перевантаженість навчальних курсів (44%), перевищення нормативів співвідношення студентів і викладачів (40%), підвищення плати за навчання протягом терміну навчання (39%).

Для вчителів найболючішим є порушення прав, пов'язаних з умовами роботи: залучення до наднормових робіт (32% респондентів), виконання робіт, не передбачених трудовою угодою (29%), перевищення норм наповнюваності класів (26%).

Не менш поширені порушення, пов'язані з оплатою праці: невиплата доплат за суміщення і заміну (22% тих, хто відзначає досвід порушення власних прав), затримка зарплати, виплат і компенсацій (21%), невиплата передбачених законодавством надбавок (16%).

Порушення прав викладачів вишів також в першу чергу пов'язані з умовами роботи: перевищення максимального наукового та педагогічного навантаження (44% опитаних), перевищення річного робочого часу через виконання навчальних, методичних та організаційних робіт (34%), залучення до робіт, не обумовленим трудовим договором (21%).

Працівників вузів також хвилюють порушення оплати праці: ненадання матеріальної підтримки на виконання наукових досліджень (40%), непрозорість системи доплат, надбавок і премій (33%), перешкоджання або обмеження у проведенні наукової роботи (20%).

Дослідження було проведено громадською організацією "Європейська дослідницька асоціація" спільно з компанією InMind за підтримки освітньої програми Міжнародного фонду "Відродження".

Позначки: