Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського: здобутки і втрати

Четверта розповідь історикині Тетяни Ралдугіної з циклу «Рід Скоропадських в історії України», записана для проєкту Тижня Skovoroda auditorium.

Українська Держава – офіційна назва української держави періоду Гетьманату (29.04. – 14.12. 1918). Постала на чолі з Гетьманом Павлом Скоропадським внаслідок державного перевороту, здійсненого правими українськими політичними силами.

Попри вкрай несприятливі внутрішні та зовнішні чинники, що стояли на заваді державного будівництва, Українська Держава за сім з половиною місяців свого існування досягла значних успіхів у всіх сферах економічного, суспільно-політичного та культурного життя країни.

Українська Держава мала 11 дипломатичних і близько 50 консульських представництв у 20 країнах, а на своїй території – відповідно 12 і 42 з 24 держав.

З точки зору українського державотворення період існування Гетьманату, у порівнянні з іншими етапами національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., був найбільш плідним і конструктивним. Здобутки гетьманської держави переконливо свідчили, що шанс увійти до кола тогочасних цивілізованих європейських країн був цілком реальним.

Внаслідок протигетьманського повстання, організованого радикальними лівими політичними силами і під тиском антиукраїнських зовнішніх сил, Українська Держава 14 грудня 1918 р. припинила своє існування.