Загальна декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., що містить
норми, відповідно до яких, кожна людина має право шукати притулок від
переслідування в інших країнах і користуватися таким притулком,