Нацбанк пiдтримав 21 банк рефiнансуванням на 5,2 млрд грн.

17 Липня 2014, 19:36

"Намiри щодо активного застосування тендерних механiзмiв Нацбанк пiдкрiплює дiями – на тендерi з пiдтримання лiквiдностi, який вiдбувся 16 липня 2014 року, було задоволено 21 заявку банкiв загальним обсягом 5,2 мільярда гривень", – йдеться у повiдомленнi.

Також наголошується, що Нацбанк надалi вдосконалюватиме свою процентну полiтику: у мiру врiвноваження грошово-кредитного ринку, основний обсяг його операцiй з пiдтримання лiквiдностi банкiв здiйснюватиметься через стандартнi монетарнi iнструменти iз застосуванням тендерних механiзмiв, а вартiсть буде поступово наближено до облiкової ставки.