Кількість документів для отримання допомоги при народженні дитини скоротили

1 Листопада 2013, 21:55

Згідно з законом,  для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина.

Заява складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.

Закон передбачає вичерпний перелік документів для отримання допомоги при народженні, а саме: паспорт або інший документ, що засвідчує особу; свідоцтво про народження дитини; заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина.

Відповідно до закону, орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини після звернення одного з батьків (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини: самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги; направляє центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, дані для реєстрації місця проживання дитини, яке вказало особа, яка звертається по допомогу.

Разом з тим, стаття 6 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» доповнюється новою частиною. Згідно з нею реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі спрямованих органами соціального захисту населення даних, які вказав законний представник, з яким постійно проживає дитина, в заяві про призначення допомоги при народженні дитини.