Гетьман Павло Скоропадський: віхи життя та діяльності

Друга розповідь історикині Тетяни Ралдугіної з циклу «Рід Скоропадських в історії України», записана для проєкту Тижня Skovoroda auditorium. У розповіді йдеться про життєвий шлях Павла Скоропадського, головні етапи біографії та найбільш знаковий період його діяльності, що засвідчив визначну роль Гетьмана в історії українського державотворення новітньої доби.

Значна частина політичної біографії Павла Скоропадського припадає на еміграційний період, коли відбулося його остаточне становлення як переконаного самостійника і палкого українського патріота. У 1937 р. Павло Скоропадський очолив гетьманський рух в еміграції, уся діяльність якого була спрямована на відновлення української державності.