Тарас Лютий
Колонки
Добірка невеличких шедеврів Валер’яна Поліщука «Козуб ягід» демонструє стилістику зухвалості, нетривіальності, суперечливості, наївності, ба навіть ступінь якогось архилюдського висловлювання, що його автор визначає як «уперте думання» або «планове думання». Воно й не дивно, позаяк: «бувають зі всякими розумними людьми такі глупі становища, що їм доводиться дуже важко думати».
19 березня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Медії віддавна перетворилися на засоби постачання інформації, яка вже не просто надається людині до відома, а спроможна значною мірою трансформувати її свідомість. Від того, якими оповідями постачають нас носії повідомлень, безпосередньо залежать міжлюдські стосунки, проявлені в реальному житті.
12 березня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
У 50-літній ювілей подій, названих «Травнем 1968 року», пригадується один із повабних тогочасних сюжетів — полеміка між двома чільними німецькими інтелектуалами, представниками «критичної теорії».
2 березня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Одне з чи не вирішальних питань, пов’язаних із домодерними формами культури, можна сформулювати так: чи існувала й наскільки була розвиненою популярна культура в доіндустріальну добу?
1 березня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 9 (537) від 1 березня
Коли стежиш за дописами відомих і не надто відомих колумністів, то вряди-годи помічаєш, як у них трапляються колонки, де вони підходять до якоїсь межі й далі міркують над тим, про що, власне, далі писати. Яку тему обрати наступною? З якого приводу необхідно висловлюватися?
24 лютого  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 8 (536) від 22 лютого
Творення міфів становить вагому частку підсвідомого потягу до символічного освоєння світу, а тим паче в часи кризи сакрального.
16 лютого  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 7 (535) від 15 лютого
До того, що дехто часом схильний вдаватися до найкурйозніших учинків, не маючи на те очевидних причин, людина, здається, вже остаточно звикла.
6 лютого  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Одним із характерних, хоча можливо й дещо дивних і не відразу помітних видів суперництва в суспільстві є поведінка відсторонення від будь-якої виробничої діяльності.
29 січня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
У середині ХІХ століття промислова система не переставала дивувати світ своїм потужним потенціалом.
25 січня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 4 (531) від 25 січня
Коли технологічні здобутки індустріальної цивілізації нарешті дали змогу людині вважати, що вона є всемогутньою, рівнобіжно постала зваба Великої Обіцянки розбудувати Земний Град Прогресу.
22 січня  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 3 (530) від 17 січня
Як ідеться в одній тривіальній приповідці: кожна людина живе заради щастя. Та новітній суспільний міф породжує вже дещо інше уявлення про щастя, що так чи інак спряжене з утопією цілеспрямованого, збалансованого й забезпеченого життя людства.
29 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Хоча це може звучати дещо неправдоподібно, та, очевидно, ні для кого не є великою таємницею, що тоталітарні режими, допоки при кормилі трималися їхні вожді, вкорінювалися міцно й надовго за суттєвої підтримки мас.
27 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 52 (528) від 27 грудня, 2017
Достоєвський є автором, якого мало не в усьому світі й дотепер почасти сприймають яко речника універсальних моральних цінностей. Одначе, сучасний французький філософ Рене Жирар старався розгадати цю популярність російського письменника, втім прийшов до дещо нежданих висновків.
17 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Існує знане висловлювання Миколи Гоголя про те, що він достоту так і не зміг визначитися, який саме аспект душі в ньому переважає: український (щоправда, письменник пише «хохлацкая душа») чи російський. Не дивно, що таке роздвоєння не могло не позначитися й на його творчості.
15 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 50 (526) від 14 грудня, 2017
Впродовж мало не всієї історії людства Чужий усякчас значився за об’єкт страху та ненависті. Проте ми не надто замислюємося над тим, що чужак існує і в нас самих, бо становить невловимий лик нашої тожсамості. Мабуть тому, лише розпізнавши чужинця в собі, ми таки перестанемо його ненавидіти, а либонь приймемо власну роздвоєну ідентичність, ба навіть цілий калейдоскоп ідентичностей. А тим часом, чужинця й надалі вважають тим, хто не є серед нас. Він усякчас нізвідки. Відтак, зрозуміти його вхитриться лише той, хто і сам почувається чужаком. «Чому ми самі собі чужі?», — запитує Юлія Кристева.
2 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Мало не від часів свого зародження філософія всякчас зосереджувалася на людині. Однак для її розуміння не останню роль відігравала тварина, котра становить своєрідну контр-модель людини. Іншими словами, є її двійником. Аристотель, хоч і називає тварин карликовими істотами, проте зазначає, що їх можна описувати за аналогію з людиною. Тож вивчати тварин означає не просто щось дізнатися про людину, а заразом і перевершувати її тварне буття.
2 грудня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
У нашому житті ми дізнаємося не лише про невідворотність міжособистісних стосунків. Недаремно ж Емманюель Левінас замість запропонованої Мартіном Бубером діади Я — Ти воліє говорити про Іншого рівночасно з явленням його Лику, Обличчя або Подоби.
27 листопада, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 47 (523) від 23 листопада, 2017
Гадаю, що багатьом із нас не раз доводилося чути популярний нині зворот «я вас почув(ла)». Не знаю, як для кого, а для мене він означає таке: «Я чую тільки себе». Та невже нам і справді затишно в цих деформованих стосунках «Я і Ти»?
16 листопада, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 46 (522) від 16 листопада, 2017
Людина всякчас має усвідомлювати, що, приєднавшись до маси, вона переступає межі своєї особистості. Проте чому люди безперестану збиваються в маси? Бо тільки там вони захищені від страху.
7 листопада, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
«Український тиждень»
№ 44 (520) від 2 листопада, 2017
Як помічають дослідники, Григорій Сковорода був мислителем того типу, який в ідейному плані все змішував і все приймав. Тому його часто називають філософом без системи. Може саме через це в його творах часто зустрічаються протилежні думки. І висловлював він їх цілком свідомо. «Але що це за тип діалектичного мислення?» — запитує в своїй розвідці про Сковороду Дмитро Чижевський.
24 жовтня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
У 1930 році Хосе Ортеґа-і-Ґасет видає книжку під назвою «Бунт мас», яку складає з декількох підготовчих статей. У ній зафіксовано, сказати б, нову соціологічну реалію — «людина масова», котра запанувала в європейській історії з другої половини ХІХ століття. Ортеґа починає зі, здавалося б, неправдоподібного положення: «в суспільстві маси взяли повну владу».
16 жовтня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Правило, правда, праведний, правий — ось заледве незначна вервечка слів на позначення добра та моральної чистоти.
9 жовтня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Як тільки не вихитрюється людина в шуканні раювань, а неодмінно якось та вподобає собі новітні вигадані лакомини. Дослідник повсякденності Вольфґанґ Шивельбуш ретельно простежив історію цього пожадання.
3 жовтня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
В нашій буденності ми часто не годні обійтися без дзеркал. Вони ніби призвичаїли нас позирати на себе збоку й дозволяють здійснювати з їх допомогою складні дії різного штибу. Нарешті, використовуючи їх, ми лицезріємо мало не всі закамарки яви, котрі донині були непомітними. І чи не найголовніше: люстро пробуджує в нас самосвідомість. З його появою світ, потойбіч і поцейбіч дзеркального плеса, вельми унаочнився, позаяк міркування про сутність і видимість отримує негадані ракурси. Тепер ми впевненіше повідаємо про схожість, ілюзорність або нескінченність. Сабін Мельшіор-Боне в «Історії дзеркала» пише про повабний досвід віддзеркалення.
27 вересня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
Чи знаємо ми що таке подарунок: ознака пошанування, спосіб розплатитися, можливість зробити дещо приязне з нагоди визначної події, церемоніал до дня подяки чи спроба продемонструвати особисту великодушність?
25 вересня, 2017  ▪  Тарас Лютий  ▪  
1234 Наступні 25 →